Fakta & Analys nr 2008:1, Näringslivets forskning och utveckling i Västra Götaland

Det västsvenska näringslivets intensitet när det gäller forskning och utveckling hamnar i den absoluta toppen vid en jämförelse med andra europeiska regioner. Detta beror på att ett antal globala företag inom FoU-intensiva branscher har förlagt en stor del av sin FoU-verksamhet i Västra Götaland. De små och medelstora företagen i Västra Götaland har emellertid inte högre FoU-intensitet än i de två övriga storstadslänen.

Rapport 2008:1

Pdf Näringslivets forskning och utveckling i Västra Götaland (pdf) 

 

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m