Befolkningsprognos Västra Götaland 2009-2020

Västra Götalandsregionen har gjort en befolkningsprognos för Västra Götaland för perioden 2009 till 2020. Det är första gången på flera år som regionen tar fram en sådan här prognos.
Hur många vi är, vilka vi är och var vi bor i regionen är grundläggande kunskap för samhällsplanering. En befolkningsprognos är ett underlag för planering av insatser för regional tillväxt och utveckling, för hälso- och sjukvården och även till viss del för planering och utveckling i kommunerna. 

Som bilaga till prognosen finns också en analys som beskriver den metod och de antaganden som ligger till grund för prognosen.

Titel: Befolkningsprognos för Västra Götaland 2009-2020

Publicerad: Juli 2009

Författare: Regionutvecklingssekreteriatet, Västra Götalandsregionen.

Publikation: Rapportserie 2009:02

 

 

 

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m