Kortrapport om befolkningsprognosen för 2009-2020

Sammanfattning: Folkmängden ökar i Västra Götaland. Befolkningstillväxten kommer de närmsta tio åren att vara något högre i Västra Götaland än genomsnittet för landet. Göteborgsregionen växer mest och beräknas år 2020 ha en miljon invånare, fördelat på de 13 kommunerna. Även högskoleorterna i länet står för en del av befolkningstillväxten. Detta framgår i kortrapporten om Västra Götalandsregionens befolkningsprognos för perioden 2009-2020.

Titel: Befolkningsprognos Västra Götaland 2009-2020

Publicerad: juli 200´9

Författare: Enheten Analys och uppföljning

Publikation: Kortrapport, Fakta & Analys 2009:1

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m