Kortrapport om tillväxten i Västra Götaland

Sammanfattning: Tillväxten av den totala lönesumman var två procent både i Västra Götaland och riket under 2008. Det är mer än halvering jämfört med året innan. Den högsta tillväxten fanns i Göteborgs lokala arbetsmarknad som omfattar 17 kommuner runt Göteborg. Den absolut högsta tillväxten där uppvisade Stenungsunds kommun med drygt tre procent. Under perioden 1998-2008 ökade lönesumman med 30-50 procent i de mest expansiva områdena. Under samma period var tillväxten i Bengtsfors - Dals-Eds lokala arbetsmarknader endast fyra procent.

Titel: Tillväxten i Västra Götaland

Publicerad: September 2009

Författare: Enheten Analys och uppföljning

Publikation: Kortrapport, Fakta & Analys 2009:2.  

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m