Konjunkturbarometern för Västsverige våren och hösten 2009

Sammanfattning: Konjunkturbarometern för Västsverige gällande våren och hösten 2009. Den konjunkturnedgång i Västsverige som förstärktes i höstas har fortsatt med oförändrad styrka under årets första månader. En bred lågkonjunktur råder nu i hela regionen. Med ett par undantag är läget svagt eller mycket svagt i alla branscher. Till hösten förutses nedgången i den ekonomiska aktiviteten bromsas upp, men sysselsättningen fortsätter minska.

En presentation finns också framtagen, ladda ner presentationen i pdf-format i högerspalten.

Titel: Konjunkturbarometer för Västsverige

Publicerad: maj 2009

Författare: Regionutvecklingssekreteriatet, Västra Götaland och Region Halland.

Publikation: Rapport

 

 

 

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m