Kortrapport om nyföretagandet i Västra Götaland

Sammanfattning: Enligt den officiella nyföretagarstatistiken startades 9 256 företag i Västra Götaland år 2008. Det är en marginell minskning jämfört med 2007. Även under första halvåret 2009 startades något färre företag än under första halvåret 2008. Men trots en något lägre nivå ligger nyföretagandet fortfarande på en historiskt hög nivå. Men variationerna är stora inom Västra Götaland.

Titel: Nyföretagandet i Västra Götaland

Publicerad: november 2009

Författare: Enheten Analys och uppföljning

Publikation: Kortrapport, Fakta & Analys 2009:3.

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m