Regionförstoring en jämförelse mellan Västra Götaland och Skåne

Sammanfattning: I samband med den pågående planomgången för transportinfrastrukturen utförs på initiativ av Västra Götalandsregionen flera studier som behandlar ämnet regionförstoring utifrån skilda infallsvinklar. I denna studie jämförs Skåne och Västra Götaland utifrån faktorer som har direkt bäring på transportsystemet och som kan knytas till tillgänglighet.

Titel: Regionförstoring - en jämförelse mellan Västra Götaland och Skåne

Publicerad: januari 2009

Författare: Christian Bergman, Regionutvecklingssekretariatet 

 .

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m