Fakta & Analys (rapportserie)

Nedan återfinns de Fakta & Analys som publicerats sedan 2011. Tidigare rapporter återfinns i arkiv för rapporter och publikationer.

Fakta & Analys

Om Fakta & Analys

Fakta & Analys är en kortrapportserie från Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat. Syftet med rapportserien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Västra Götaland. Har du frågor om kortrapporterna och dess innehåll? Kontakta Mats Granér,   och telefon 010-441 16 70.

uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m