Fakta & Analys 2011:01 Befolkningsprognos Västra Götaland 2010-2020

Befolkningen i Västra Götaland beräknas bli 1,67 miljoner invånare år 2020. Det är en ökning med 90 000 personer jämfört med 2010 vilket innebär en årlig befolkningstillväxt på 0,6 procent. Befolkningstillväxten är koncentrerad till Göteborgsregionen. År 2020 beräknas en miljon människor att bo i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner. 

Rapport 2011:01

Befolkningsprognos Västra Götaland 2010-2020

Har du frågor om kortrapporterna och dess innehåll? Kontakta Mats Granér,  .

uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m