Fakta & Analys 2012:4 Befolkningsprognos Västra Götaland 2011-2025

Befolkningen i Västra Götaland beräknas bli 1,73 miljoner invånare år 2025. Det är en ökning med 143 000 personer och en årlig befolkningstillväxt på 0,6 procent. Tillväxten är ett resultat av bl.a. nationella antaganden om ökad fruktsamhet och asyl- och anhörighetsinvandring de närmaste åren. Den är koncentrerad till Göteborgsregionen, viss tillväxt i Sjuhärad samt oförändrad befolkning i Fyrbodal och Skaraborg.  

Rapport 2012:4

Fakta & Analys: Befolkningsprognos Västra Götaland 2011-2025 

Har du frågor om kortrapporterna och dess innehåll? Kontakta Mats Granér,  .

uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m