Fakta & Analys 2013:2 Befolkningsprognos Västra Götaland 2013-2025

Befolkningen i Västra Götaland beräknas bli 1,7 miljoner invånare år 2025. Det är en ökning med 140 000 personer och en årlig befolkningstillväxt på 0,6 procent. Ökningen är ett resultat av högt barnafödande. Den är koncentrerad till Göteborgsregionen, och viss tillväxt i Sjuhärad samt nästan oförändrad befolkning i Fyrbodal och Skaraborg.  

Rapport 2013:2

Fakta & Analys: Befolkningsprognos Västra Götaland 2013-2025 

Har du frågor om kortrapporterna och dess innehåll? Kontakta Mats Granér,  .

uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m