Fakta & Analys 2012:7 Förutsättningar och utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Fyrbodal 2020

Denna kortrapport beskriver förutsättningar och utmaningar för den långsiktiga kompetensförsörjningen i Fyrbodal och baseras på den tidigare publicerade rapporten "Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikt på år 2020.  

Rapport 2012:7

Fakta & Analys: Förutsättningar och utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Fyrbodal 2020

Har du frågor om kortrapporterna och dess innehåll? Kontakta Mats Granér,   . 

uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m