Fakta & Analys 2012:8 Norska företag i Sverige och Västra Götaland

Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan. Inom näringslivet avspeglar det sig på flera sätt. Norge är på andra plats efter Tyskland när det gäller Sveriges handelspartners. Arbetspendlingen mellan länderna är den största i Norden. Särskilt stor betydelse har utbytet med Norge för gränsregioner som Västra Götaland, I denna rapport undersöks det norska företagandet i Sverige och i Västra Götaland.

Rapport 2012:8

Fakta & Analys: Norska företag i Sverige och Västra Götaland

Har du frågor om kortrapporterna och dess innehåll? Kontakta Mats Granér,  .

 

uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m