Fakta & Analys 2012:9 Livsmedelssektorn i Västra Götaland 2007-2010

I kortrapporten Livsmedelssektorn i Västra Götaland 2007-2010 redovisas utvecklingen av livsmedelssektorn i Västra Götaland utifrån sysselsättning, utbildningsnivå och företagsstruktur. Statistiken kommer huvudsakligen från SCB och UC samt baseras på svensk näringslivsindelning SNI 2007.

Rapport 2012:9

Fakta & Analys: Livsmedelssektorn i Västra Götaland 2007-2010

 

Har du frågor om kortrapporterna och dess innehåll? Kontakta Mats Granér,    

uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m