Fakta & Analys 2012:1 Högutbildades flyttströmmar till och från Göteborgs arbetsmarknadsregion

Tillgång till högutbildad arbetskraft är en förutsättning för regional konkurrenskraft i kunskapsekonomin. Denna kortrapport ger en överblick över högutbildades flyttningar till och från Göteborgs lokala arbetsmarknad ("Göteborgs LA") under det senaste decenniet. Rapporten visar att Göteborgs LA har ett positivt flyttnetto för högutbildade, men trenden har varit negativ den senaste tioårsperioden. En stor del av minskningen förklaras av ökade flyttströmmar till Stockholmsregionen, överrepresenterade är personer med teknisk och samhällsvetenskaplig utbildning. Analysen visar även att allt färre nyutexaminerade flyttar till Göteborgs LA, trots att det är allt fler personer i Sverige som tar högskoleexamen.

Rapport 2012:1

Fakta & Analys 2012:1 Högutbildades flyttströmmar till och från Göteborgs arbetsmarknadsregion

 

 

Har du frågor om kortrapporterna och dess innehåll? Kontakta Mats Granér,  .

uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m