Rapportserie

Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat har en rapportserie där beställda och genomförda analyser ingår.  Nedan återfinns de rapporter som publicerats sedan 2011. Tidigare rapporter återfinns i arkiv för rapporter och publikationer.

Rapportserie

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m