Demografi och flyttmönster i Västra Götaland 1990-2012

DemografirapportVästra Götalands befolkning växer, men ökningen sprids inte jämt över länet utan det finns områden/ kommuner som har haft en stadig befolkningsminskning de senaste decennierna. Syftet med den här rapporten är att ge en bild av flyttmönster och befolkningsstrukturer i länets olika delar. 

Titel: Demografi och flyttmönster i Västra Götalad 1990-2012.

Författare: Karin Althoff, analytiker på Västra Götalandsregionen

Publicerad: Juni 2014

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m