Europa 2020 - En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sammanfattning: Den här rapporten syftar till att sammanfatta Europa 2020 och presentera en överskådlig bild av tillväxtstrategins huvudinriktningar, men kopplar även samman dess mål med Västra Götalandsregionens tillväxt och utveckling. Dessutom lyfts goda exempel på innovativa samverkansprojekt och samverksansområden i regionen fram som har kopplingar till Europa 2020:s målsättningar.

Titel: Europa 2020 - En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Publicerad: Januari 2011

Författare: Katrin Urbäck, praktikant vid Iregionutvecklingssekreteriatet, Västra Götalandsregionen.

Publikation: Rapportserie 2011:01

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m