Migration: Attractiveness - Openness - Integration

Sammanfattning: Denna studie handlar om migration. Om vad som bidrar till migration och om förmågan i olika samhällen att integrera immigranter från andra regioner och kulturer. Utgångspunkten är att nettoinflyttning är det viktigaste tecknet på att människor ser utvecklingsmöjligheter och att det finns förutsättningar att leva ett bra liv i en stad eller region.

Titel: Migration: Attractivenes - Openness - Integration. An international Benchmarking for Göteborg och Västsverige

Publicerad: februari 2012

Författare: Dr. Urs Müller och Dr. Andrea Wagner, BAK Basel Economics AG för regionutvecklingssekretariatet

Publikation: Rapportserie 2012:1
uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m