Regionrapport 2012

RegionrapportSammanfattning: Regionrapport 2012 innehåller en avstämning av utveckling och utvecklingsarbete under det senaste decenniet. Den analyserar förutsättningarna för en hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling i Västra Götaland i framtiden. En central utgångspunkt för analysen är visionen om Det goda livet.

Resultaten speglas i en omfattande forskning om vad som gör invånare nöjda med sina liv, långsiktigt och i vardagen. Tretton utmaningar presenteras.

Utmaningar som ska bidra till en vidgad diskussion av dagens förändringsarbete i regionen. Regionrapporten tas fram en gång vart femte år av regionutvecklingssekretariatet som också ansvarar för innehållet. En förhandsversion har diskuterats flitigt i Västra Götaland hösten 2011.

Titel: Regionrapport 2012.

Publicerad: Mars 2012

Författare: Tomas Ekberg, regionutvecklingssekretariatet

 

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m