Green and safe road vehicle technology clusters in West Sweden SAGE deliverable 2.2

Sammanfattning: SAGE är ett europeiskt samarbetsprojekt som samlar regionala kunskapskluster för säkra och gröna fordon. Projektet syftar till att stärka den regionala kapaciteten för forskning och innovation samt skapa transnationella samarbeten mellan klustren. Den övergripande målsättningen är stödja utvecklingen av framtidens säkra och miljövänliga fordon och bidra till stärkt konkurrenskraft i Europa. Västra Götalandsregionen leder projektet och övriga partners i Västsverige är AB Volvo och Chalmers Tekniska Högskola. Samarbetsregioner i Europa är Regensburg (Tyskland), Paris/Normandie (Frankrike), Piemonte (Italien) och Warsawa (Polen). 

Titel: Green and safe road vehicle technology clusters in West Sweden SAGE deliverable 2.2

Publicerad: Oktober 2012

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m