Attityder till entreprenörskap

Västra Götaland satsar målmedvetet på att fler ska starta företag i Västra Götaland. En del av detta är att medfinansiera satsningar som avser att skapa positiva attityder till att starta och driva företag. De insatser som utvärderas är Ung företagssamhet, Drivhus, Framtidsfrön och projektet Emax. I rapportens analysdel berörs även andra satsningar där Västra Götalandsregionen inte direkt är med och finansierar.

Titel: Attityder till entreprenörskap. Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland

Publicerad: augusti 2012

Författare:  Kontigo AB

Publikation: Utvärderingsserie

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m