Effektutvärdering av stöd till näringslivet genom såddfinansiering och inkubatorer

Sammanfattning:
Två strategiskt viktiga satsningar för Västra Götalandsregionen inom näringslivsutveckling är stödet till inkubatorerna och Västra Götalandsregionens såddfinansiering (villkorslån). Syftet med utvärderingen är att få kunskap om effekterna på företagsnivå av inkubatorsatsningen och såddfinansieringen genom att bl.a. med kontrafaktisk analys identifiera eventuella effekter på inkubatorföretagen och företagen som fått såddfinansiering samt att analysera inkubatorernas och såddfinansieringens effekter på t.ex. företagens innovationsbenägenhet och på bildandet av nya kunskapsintensiva och innovativa företag.

Analysen visar att stöden har varit betydelsefulla för att snabba på innovationsprocessen från idé till ny eller förbättrad produkt, tjänst eller process men att stöden har haft mindre betydelse för att i övrigt utveckla företagen. Bilden skiftar dock beroende på stöd, t.ex. en större påverkan kan ses på företag som erhållit såddfinansiering och särskilt gruppen såddföretag som även varit i en inkubator. En förklaring till detta kan vara att denna grupp av företag generellt är mer teknik- och forskningsintensiva än de inkubatorföretag som inte erhållit såddfinansiering, och att stöden har större betydelse för dessa företags utveckling.

Titel: Effektutvärdering av stöd till näringslivet genom såddfinansiering och inkubatorer

Publicerad: januari 2011

Författare:  Sweco Eurofutures AB

Publikation: Utvärderingsserie

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m