Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland - en metaanalys av utvärderingar


Västra Götalandsregionen medverkar som medfinansiär/finansiär i ett stort antal projekt och program inom regionens regionala utvecklings- och tillväxtarbete. I anslutning till utformandet av ett nytt tillväxt-/utvecklingsprogram för regionen från 2014, har nu en övergripande utvärdering av de utvärderingar av projekt och program som genomförts under de senaste åren genomförts.

Titel: Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland. En metaanalys av utvärderingar av projekt och program inom tillväxtarbetet i Västra Götaland.

Publicerad: augusti 2012

Författare:  Kontigo AB

Publikation: Utvärderingsserie

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m