Följeforskning såddlån

Sammanfattning:
Följeforskningen av såddlån har pågått under perioden 2010-2011. Utgångspunkten har varit projektets syfte, mål och aktivitetsplan.

Följeforskning av såddlån har pågått under perioden 2010-2011. Utgångspunkten har varit projektets syfte, mål och aktivitetsplan.

Såddfinansieringen är en satsning på finansiering av utvecklingsinsatser i tidigt företagsskede bland nya teknik- och kunskapsbaserade företag. Företagen får ha max 10 anställda och skall vara nyetablerat eller ha drivit verksamhet i max tre år. Såddfinansieringen kan utgöras av villkorslån på max 850 000 kronor eller bidrag på max 50 000 kr. Huvuddelen beviljas dock som lån och endast en mindre del som bidrag.

Titel: Följeforskning såddlån

Publicerad: februari 2012

Författare:  Sweco Eurofutures

Publikation: Utvärderingsserie

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m