Utvärdering av CSR Västsverige

Sammanfattning

CSR Västsverige är en ideell förening som bildades 2008. Föreningens medlemmar är företag och organisationer i Västsverige som vill verka för ett ökat samhällsansvar i ett globalt perspektiv. Den övergripande målsättningen med utvärderingen är att få kunskapsunderlag i hur föreningen har utvecklats kopplat till de beslut som fattas samt utifrån den inriktning som var syftet med uppstarten av nätverk och förening. Vidare ska utvärderingen visa på projektets resultat och effekter samt belysa utvecklingsområden för verksamheten.

Titel: Utvärdering av Public & Private Social Responsibility Initiativ - CSR Västsverige 

Publicerad: maj 2012

Författare:  IM-gruppen i Uppsala AB

Publikation: Utvärderingsserie

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m