Utvärdering av Connect Väst

Sammanfattning:
Connect Väst är en aktör som påskyndar kommersialisering av nya företag och tillväxt i etablerade företag. Västra Götalandsregionen medfinansierar Connect Västs verksamhet med 2 000 tkr per år.

Syftet med utvärderingen är att få kunskap i hur verksamheten fungerar samt dess resultat och effekter. För att belysa detta ingår bland annat en enkät till de företag som gått igenom en Språngbräda och/eller FöretagsAcceleratorn vid Connect Väst under åren 2008-2010.

Titel: Utvärdering av Connect Väst

Publicerad: maj 2011

Författare:  Sweco Eurofutures AB

Publikation: Utvärderingsserie

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m