Utvärdering av ElektronikUtvecklingsCenter (EUC)

Sammanfattning:
ElektronikUtvecklingsCenter (EUC) är en ekonomisk förening inom elektronik och programvara som ägs gemensamt av ett antal medlemsföretag. I uppstarten, åren 2006-2009, medfinansierade Västra Götalandsregionen verksamheten. Därutöver har även projektet "Modulariserad Elektronik och Programvarautveckling" medfinansierats.

Syftet med utvärderingen är att få kunskap i om och hur det gemensamma utvecklingsbolaget EUC fungerar för att utveckla små- och medelstora företag inom sitt specifika område.

Titel: Utvärdering av EUC.

Publicerad: maj 2011

Författare:  Kontigo AB

Publikation: Utvärderingsserie

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m