Utvärdering av GöteborgPlus

Sammanfattning:
GöteborgPlus är ett projekt som Västra Götalandsregionen medfinansierat 2007-2010. Målet med satsningen var att öka antalet utländska gästnätter, att på ett enkelt och attraktivt sätt exponera Göteborg och regionens exportmogna produkter mot utvalda marknader tillsammans med prioriterade partners samt att nå minst en fördubbling av det offentligt insatta kapitalet i projektet.  Syftet med utvärderingen är att belysa hur projektet har fungerat på strategisk och operativ nivå, vilka resultat som har uppnåtts och hur projektet kan förbättras och utvecklas ytterligare.

Utvärderarna lyfter fram att de inblandande parterna har en positiv bild av projektet. De uppställda målen anses ha uppfyllts även om det är inte är möjligt att säga hur många internationella besökare som projektet har gett upphov till. Däremot tror utvärderarna att utan projektet hade antalet flyglinjer inte varit lika många till regionen eller åtminstone inte etablerats lika tidigt som nu. Utvärderarna lyfter även fram lärdomar som till exempel att projektet borde ha lagt ännu mer resurser på pressbearbetning och aktiviteter med social medier.

Titel: Utvärdering av GöteborgPlus.

Publicerad: februari 2011

Författare:  Turismens Utredningsinstitut

Publikation: Utvärderingsserie

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m