Utvärdering av Lokalproducerat i Väst AB

Sammanfattning: En utvärderingen av Lokalproducerat i Väst AB har genomförts av Intersecta. Lokalproducerat i Väst arbetar för att främja handel av lokalproducerade livsmedel och regionens lokalproducenter. I utvärderingsrapporten framgår att organisationen bland annat upplevs som förtroendegivande och präglad av lyhördhet och underifrånperspektiv. Det framgår dock även en viss otydlighet kring arbetssätt och inriktning.

Titel: Utvärdering av Lokalproducerat i Väst

Publicerad: maj 2010

Författare:  Intersecta 

Publikation: Utvärderingsserie

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m