Utvärdering av programmet för social ekonomi

Sammanfattning: En utvärderingen av programmet för Social ekonomi har genomförts av Kontigo AB. Programmet för Social ekonomi handlar om att bidra till att främja den sociala ekonomin och att synliggöra dess betydelse för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Utvärderingen syftar till att få kunskap i hur handlingsprogrammet har fungerat samt att ge underlag som kan användas i samband med framtagande av ett nytt ev. program för social ekonomi från år 2011. 

Bland annat  framgår av rapporten att programmet bedöms som logiskt utifrån de huvudområden och förväntade aktiviteter som anges. Detta i synnerhet efter revideringen 2007 där entreprenörskap prioriterades. Vad gäller resultat anser utvärderarna att programmet i stor utsträckning har nått de aktivitetsmål som formulerats. När det gäller effekter och nytta på lite längre sikt är dessa mer svårbedömda.

Titel: Lite ofokuserat, men mitt i prick.

Publicerad: november 2010

Författare:  Kontigo AB

Publikation: Utvärderingsserie

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m