Följeforskning Handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn

Rapporten är en följeforskningsrapport av Västra Götalandsregionens handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn.

Titel: Västra Götalandsregionens handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn

Publicerad: Oktober 2013

Författare:  Bo Öhrström, Industriförnyelse

Publikation: Utvärderingsserie

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m