Utökad uppföljningsmodell för företagsstöd

En utökad uppföljningsmodell för företagsstöd i Västra Götalandsregionen är framtagen. Vidare har en första testomgång genomförts. 

Titel: Uppföljningsmodell för företagsstöd i Västra Götalandsregionen.

Publicerad: Juni 2014

Författare: Kontigo AB

Publikation: Utvärderingsserie 

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m