Statistik och fakta om Västra Götaland

www.vgregion.se/regionutveckling/statistik

Hur många bor det i Västra Götaland? Var arbetar de och hur sjuka är de? Hur jämställda är de och hur är det med valdeltagandet? Söker du svar på frågor om regionen och dess näringsliv eller vår egen verksamhet kan du här söka i databaser och faktamaterial.

Statistik är en viktig källa för information om vår omvärld och ett användbart verktyg för att planera, driva och följa upp verksamhet av olika slag. Det är enheten analys och uppföljning på regionutvecklingsekretariatet som har ett samordnande uppdrag för dessa frågor.


Fakta om Västra Götaland

I skriften Fakta om Västra Götaland finns ett urval av senast tillgängliga fakta och statistik om de tre dimensionerna och de fem fokusområden som ”Vision Västra Götaland” bygger på. Fakta illustreras med diagram, kartor och tabeller.

Läs mer och ladda ner "Fakta om Västra Götaland"

Läs mer om Vision Västra Götaland


Statistikdatabas för Västra Götaland och dess delar

DiagramI Västra Götalandsregionens egen databas finns statistik om befolkning och näringsliv men också  om vår egen verksamhet som besök i primärvården och kariesförekomst hos barn och ungdomar.

Länk till statistikdatabasen.


Regionfakta

Regionfakta.comRegionfakta är en webbsida som finansieras av Västra Götalandsregionen, med statistik om Västra Götaland dels per kommun, dels för hela länet. Databasen har ett stort antal variabler som också finns framtagna för flera andra län. 

www.regionfakta.com/Vastra-Gotalands-lan/


Konjunkturen i Västra Götaland

Aktuell information och rapporter om konjunkturläget i Västra Götaland.


Arbetsmarknadsläget i Västra Götaland 

Samlad statistik angående arbetsmarknadsläget i Västra Götaland.  Informationen uppdateras regelbundet.


Gränsstatistik/ Grensestatistikk

Statistik för området Gränslöst Samarbete är en databas utvecklad i ett  Interreg-projekt perioden 2004-2007 och där jämförbar statistik för  gränsområdet Västra Götaland/Østfold per kommun redovisas.

Databas och statistik för gränsområdet (öppnas i nytt fönster) 


Statistics Explorer diagramInteraktiv statistik

Statistics Explorer är ett interaktivt kart- och statistikprogram med visualisering av statistik. 


Karta Västra Götalands med kommuner. Klicka för att öppna i pdf-format, nytt fönster.Karta över Västra Götaland

Karta över Västra Götaland med kommuner (pdf-format)

 

 


Tillgänglighetsatlas

Tillgänglighetsatlas över Västra Götaland

I denna tillgänglighetsatlas illustreras möjligheterna att ta sig med bil eller kollektivtrafik till olika platser i Västra Götaland med omnejd.


Fickbok, statistik om kvinnor och män

En statistikbok om kvinnor och män i Västra Götalands län

Statistik uppdelad per kön. Skriften är producerad av SCB, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen 

Läs mer/ladda ner: Statistikbok om kvinnor och män i Västra Götalands län 


Övriga rekommenderade webbplatser med statistik 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m