Interaktiv statistik Västra Götaland

Statistics Explorer är ett interaktivt gis- och statistikprogram med visualisering av statistik. Som ett exempel kan man visa arbetslösheten i Västra Götaland och dess kommuner och grafiskt spela upp förändringar över vissa tidsperioder".

Karta västsverige xplorer diagram

Statistiken visas i flera olika vyer såsom karta, korrelations- och stapeldiagram med flera och också i traditionell tabellform. Animering av tidsseriedata ingår liksom möjlighet för den som använder statistikprogrammet att direkt i webbapplikationen ladda in egen statistik. Man kan fritt välja de statistiska variabler man vill studera och analysera från den statistik som är inlagd i statistikprogrammet.

I statistikprogrammet finns också möjligheten att utnyttja så kallad Storytelling som innebär att analyser som användaren gör kan sparas och kommenteras i beskrivande text.

Statistikverktyget Västra Götaland eXplorer, Kommungränser, LA regioner och Delregioner

Statistikverktyget Västra Götaland eXplorer, Hälso- och sjukvårdsnämndsområden

Statistikverktyget Västra Götaland eXplorer, kommuner och stadsdelar i Göteborg

Statistikverktyget Västsverige eXplorer, Västra Götaland och Halland

Färdiga analyser

Under vår huvudsida för statistik och fakta finns rörlig grafik med färdiga analyser, där man kan spela upp förändringar inom olika områden under vissa tidsperioder.

Hälso och sjukvård

Somatisk vårdkonsumtion Västra Götaland 2005-2010

Psykiatrisk vårdkonsumtion Västra Götaland 2005-2010

Primärvård Västra Götaland 2005-2010

 

Relaterade länkar och dokument

Introduktion på svenska till verktyget Västra Götaland Explorer

Manualer och utförligare guider på engelska för eXplorer Wizard, se Ncomva:s hemsida

SCB:s interaktiva atlas med kartor och regional statistik

 

Problem att se diagrammen? 

Flash Player krävs för att man ska kunna se diagrammen. Flash Player är oftast förinstallerat i de flesta webbläsare, men däremot inte på iPad.

För dator

Hämta FlashplayerLadda ner Flash Player till vanlig dator (PC eller Mac).

För iPad

Om du har iPad eller liknande, kan du behöva ladda ner en speciell webbläsare. Gå in i iTunes och sök till exempel på "Flash". Här är några förslag på appar:

Photon Flash Web Broswer (länk till iTunes)

För Android

Ladda ner Flash Player för Android (till exempel Galaxy Tab)

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m