Konjunkturen i Västra Götaland

www.vgregion.se/konjunktur

Senaste konjunkturbarometern

Uppdaterat: 23 maj, 2014

Framsida konjunkturbarometernDet ekonomiska läget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan konjunkturen vände uppåt i höstas. Den största förbättringen märks inom handeln, där framförallt sällanköpshandeln och bilhandeln har utvecklats starkt det senast halvåret. Samtliga branscher, med undantag för transport- och logistik, befinner sig i ett normalt konjunkturläge och de flesta branscher räknar med att konjunkturen fortsätter att förbättras till hösten.

Ladda ner konjunkturbarometern för våren 2014

Pressmeddelande (23 maj, 2014): "Konjunkturen fortsätter uppåt i Västra Götaland"


Relaterad information

Arbetsmarknadsläget i Västra Götaland

Samlad statistik angående arbetsmarknadsläget i Västra Götaland.  Informationen uppdateras regelbundet.

Diagram över näringslivets omsättning och lönesummor

Näringslivets omsättning i Västra Götaland, år 2000 till fjärde kvartalet 2010. Säsongsrensade värden, löpande priser

Andra relaterade webbplatser

Konjunkturinstitutet

Västsvenska industri- och handelskammaren

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos


Tidigare konjunkturbarometrar

Konjunkturbarometer för våren 2014

Konjunkturbarometern för hösten 2013

Konjunkturbarometern för våren 2013

Konjunkturbarometern för hösten 2012

Konjunkturbarometern för våren 2012

Konjunkturbarometern för våren och hösten 2011

Konjunkturbarometern för hösten 2010 och våren 2011

Konjunkturbarometer för Västsverige,  våren och hösten 2010

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2009 och våren 2010

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2009

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2008 och våren 2009

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2008

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2007 och våren 2008

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2007

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2006 och våren 2007

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2006

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2005 och våren 2006

 

 

 

Kontakt

Mats Granér
Chef för analys och uppföljning
This is a mailto link
Telefon: 010-44 11 670
Mobil: 070-570 09 34


Beställ rapporterna

Det går också att beställa konjunkturrapporterna i tryckt format här. Fyll i "konjunktur" i sökformuläret. 


uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m