Konjunkturen i Västra Götaland

www.vgregion.se/konjunktur

Senaste konjunkturbarometern

Uppdaterat: 22 november, 2016

Konjunkturbarometer hösten 2016Höstens konjunkturbarometer för Västra Götaland bekräftar bilden av ett näringsliv som går starkt. Läget har stärkts ytterligare något jämfört med i våras och är klart starkare än normalt. Uppgången gäller hela Västra Götaland, med undantag för Sjuhärad där konjunkturläget är i stort sett oförändrat sedan i våras. Även om konjunkturläget stärkts har utvecklingen inte varit så kraftig som företagen förväntade sig för ett halvår sedan. Men högkonjunkturen består inom flera av branscherna och företagen väntar sig överlag en fortsatt uppgång även till våren 2017. Situationen fortsätter att se mycket ljus ut för fordonsindustrin. Även inom företagstjänster och byggsektorn spirar optimismen.

Ladda ner konjunkturbarometern för hösten 2016

 


 

Relaterad information

Arbetsmarknadsläget i Västra Götaland

Samlad statistik angående arbetsmarknadsläget i Västra Götaland.  Informationen uppdateras regelbundet.

Andra relaterade webbplatser

Konjunkturinstitutet

Västsvenska industri- och handelskammaren

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos


Tidigare konjunkturbarometrar

Konjunkturbarometer för våren 2016

Konjunkturbarometer för hösten 2015

Konjunkturbarometern för våren 2015

Konjunkturbarometern för hösten 2014

Konjunkturbarometer för våren 2014

Konjunkturbarometern för hösten 2013

Konjunkturbarometern för våren 2013

Konjunkturbarometern för hösten 2012

Konjunkturbarometern för våren 2012

Konjunkturbarometern för våren och hösten 2011

Konjunkturbarometern för hösten 2010 och våren 2011

Konjunkturbarometer för Västsverige,  våren och hösten 2010

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2009 och våren 2010

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2009

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2008 och våren 2009

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2008

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2007 och våren 2008

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2007

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2006 och våren 2007

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2006

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2005 och våren 2006

Kontakt

Mats Granér
Enhetschef samhällsanalys
 
Telefon: 010-44 11 670
Mobil: 070-570 09 34uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m