Konjunkturen i Västra Götaland

www.vgregion.se/konjunktur

Senaste konjunkturbarometern

Uppdaterat: 20 maj, 2016

Vårens konjunkturbarometer för Västra Götaland visar att den positiva uppfattningen bland företagen har fortsatt stärkts även det senaste halvåret. Sammantaget är konjunkturläget nu det starkaste sedan finanskrisen hösten 2008-2010. Högkonjunktur råder i flera av branscherna och prognoserna pekar på att det kommer att fortsätta uppåt under kommande halvår. Situationen ser särskilt ljus ut för fordonsindustrin, byggsektorn och företagstjänster. Uppgången gäller hela Västra Götaland, även om Skaraborg halkar efter något i konjunkturkurvan.

Ladda ner konjunkturbarometern för våren 2016

 


 

Relaterad information

Arbetsmarknadsläget i Västra Götaland

Samlad statistik angående arbetsmarknadsläget i Västra Götaland.  Informationen uppdateras regelbundet.

Andra relaterade webbplatser

Konjunkturinstitutet

Västsvenska industri- och handelskammaren

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos


Tidigare konjunkturbarometrar

Konjunkturbarometer för våren 2016

Konjunkturbarometer för hösten 2015

Konjunkturbarometern för våren 2015

Konjunkturbarometern för hösten 2014

Konjunkturbarometer för våren 2014

Konjunkturbarometern för hösten 2013

Konjunkturbarometern för våren 2013

Konjunkturbarometern för hösten 2012

Konjunkturbarometern för våren 2012

Konjunkturbarometern för våren och hösten 2011

Konjunkturbarometern för hösten 2010 och våren 2011

Konjunkturbarometer för Västsverige,  våren och hösten 2010

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2009 och våren 2010

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2009

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2008 och våren 2009

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2008

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2007 och våren 2008

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2007

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2006 och våren 2007

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2006

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2005 och våren 2006

Kontakt

Mats Granér
Enhetschef samhällsanalys
 
Telefon: 010-44 11 670
Mobil: 070-570 09 34uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m