Konjunkturen i Västra Götaland

www.vgregion.se/konjunktur

Senaste konjunkturbarometern

Uppdaterat: 4 juni, 2015

Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan i höstas och företagens konjunkturbedömningar är i stort sett positiva. Inom Västra Götaland är konjunkturen klart starkast i Göteborgsregionen. Optimismen inför det kommande halvåret är stor och de flesta branscher räknar med att nyanställa. För fordonsindustrin, byggverksamhet, företagstjänster, datakonsulter och partihandel förutspås konjunkturindex hamna på en nivå som kan karakteriseras som högkonjunktur.

Ladda ner konjunkturbarometern för våren 2015

 


 

Relaterad information

Arbetsmarknadsläget i Västra Götaland

Samlad statistik angående arbetsmarknadsläget i Västra Götaland.  Informationen uppdateras regelbundet.

Andra relaterade webbplatser

Konjunkturinstitutet

Västsvenska industri- och handelskammaren

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos


Tidigare konjunkturbarometrar

Konjunkturbarometern för våren 2015

Konjunkturbarometern för hösten 2014

Konjunkturbarometer för våren 2014

Konjunkturbarometern för hösten 2013

Konjunkturbarometern för våren 2013

Konjunkturbarometern för hösten 2012

Konjunkturbarometern för våren 2012

Konjunkturbarometern för våren och hösten 2011

Konjunkturbarometern för hösten 2010 och våren 2011

Konjunkturbarometer för Västsverige,  våren och hösten 2010

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2009 och våren 2010

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2009

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2008 och våren 2009

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2008

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2007 och våren 2008

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2007

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2006 och våren 2007

Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2006

Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2005 och våren 2006

Kontakt

Mats Granér
Enhetschef samhällsanalys
 
Telefon: 010-44 11 670
Mobil: 070-570 09 34


Beställ rapporterna

Det går också att beställa konjunkturrapporterna i tryckt format här. Fyll i "konjunktur" i sökformuläret. 


uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m