Sammanfattning av konjunkturläget per delregion hösten 2011

Här nedan är sammanfattningar per delregion i Västra Götaland som gäller för konjunkturbarometern hösten 2011.

Uppdaterad: 2011-11-22

Fyrbodal

Konjunkturindex för Fyrbodal har för hösten 2011 beräknats till –10 vilket innebär en nedgång från vårens +11. Det är något sämre än övriga delar av Västra Götaland. Bakom förändringen ligger bland annat en avmattning för tillverkningsindustrin där det inte minst för transportmedelsindustrin blivit en kraftig rekyl nedåt och man hamnat i ett läge som kan betecknas som lågkonjunktur.

Synen på framtiden är dock optimistisk. Även för byggbranschen, som i våras befann sig i en rejäl högkonjunktur, har utvecklingen varit en besvikelse och situationen har mörknat rejält på sistone. Byggandet ser ut att fortsätta nedåt det kommande halvåret. Detaljhandelns utveckling har varit matt, med tilltagande lönsamhetsproblem.

Göteborgsregionen

Vårens högkonjunktur i Göteborgsregionen har svalnat av efter sommaren och övergått till ett mer normalt läge. Göteborgsregionen behåller ändå förstaplatsen i den västsvenska konjunkturligan – om än med minsta möjliga marginal. Skillnaderna är emellertid små mellan regionerna där enbart Fyrbodal släpar efter. Konjunkturindex står under hösten i +1 jämfört med +29 i våras och +19 förra hösten. Konjunkturen har i och med detta normaliserats. Som en tumregel brukar ett konjunkturindex på +15 sägas utgöra övre gränsen för en normalkonjunktur. Utfallet för hösten var inte i närheten av den konjunkturprognos som sattes upp i våras. Företagen hade siktet inställt på högkonjunktur men en förnyad oro i omvärlden kom emellan och dämpade istället konjunkturutvecklingen.

Det är dock ett liknande läge som i våras i så måtto att tjänstebranscherna tillsammans med bygg går generellt bättre än industrin och detaljhandeln.

Utsikterna för våren pekar mot en viss försvagning av konjunkturen. Ingen dramatisk försämring väntas ske, men om prognoserna slår in så faller konjunkturindex ner under nollan, det vill säga att det är fler företag som bedömer konjunkturen som dålig än som bedömer den som bra. Arbetsmarknaden väntas klara sig bra och det är främst handeln och livsmedelsindustrin som tvingas göra sig av med personal.

Sjuhärad

Läget i Sjuhärad överensstämmer med genomsnittet för Västra Götaland. Konjunkturindex för hösten har beräknats till –1, vilket innebär normalkonjunktur. För industrin har orderingången och produktionen sviktat en del under hösten.

Konjunkturläget har försämrats sedan i våras, inte minst på grund av ett rejält tapp för maskinindustrin.

Synen på det kommande halvåret är dock behärskat positiv. Byggsektorn går fortsatt bra under hösten, något bättre än i övriga delar av Västra Götaland, och den gynnsamma situationen verkar bestå. Situationen för detaljhandeln har blivit mer bekymmersam än tidigare men man förväntar sig en ganska stabil försäljningsutveckling under kommande vår.

Skaraborg

Skaraborg har känt av en tydlig avmattning sedan i våras. Då såg företagen ljust på utvecklingen fram till hösten, men oroligheterna i omvärlden har sänkt konjunkturindex från +17 till ±0, det vill säga en normalkonjunktur. Därmed är konjunkturläget nu detsamma som i Stor-Göteborg och Sjuhärad, medan Fyrbodal gör en något dystrare bedömning framförallt på industrisidan. Avmattningen har skett över hela branschspektrat, men handeln sticker ut i negativ bemärkelse. Detaljhandeln märkte redan i våras av en tydlig försämring av läget. Denna försämring har fortsatt och nu har även partihandeln känt av ett svalare konjunkturläge jämfört med i våras då högkonjunkturen inte var långt borta. Näringslivet tror även på en måttlig försämring till våren.

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m