Konjunktur per delregion våren 2016

Konjunkturläget sammanfattat per delregion. Detta är endast sammanfattningar. Se konjunkturrapporten för mer information. Där finns även diagram. 

Göteborgsregionen

Med ett index på +37 har Göteborgsregionen fortsatt det starkaste konjunkturläget i Västra Götaland. Byggbranschen går på högvarv, liksom handeln och företagstjänster, som alla befinner sig i högkonjunktur. Inom industrin utmärker sig fordonsindustrin med ett konjunkturindex på +84. Det kommande halvåret väntas konjunkturen stärkas ytterligare till en nivå som kan betecknas som högkonjunktur.

Sjuhärad

Lägesbedömningarna inom näringslivet i Sjuhärad fortsatte att förbättras i vårens undersökning. Jämfört med hösten steg konjunkturindex med nio enheter och noterades på +25. Fortfarande är konjunkturomdömet inom byggbranschen starkt och ligger på gränsen till högkonjunktur. Men det senaste halvåret är det framförallt ett lyft för industrin som förklarar uppgången. Inför hösten 2016 förväntas konjunkturen stärkas rejält till +40.

Fyrbodal

Läget för Fyrbodals näringsliv har förbättrats sedan i höstas och ett konjunkturindex på +24 pekar på ett starkare läge än normalt. Industrikonjunkturen har stärkts, vilket visat sig i en ökad orderingång och högre produktion. Byggbranschen upplever en stark efterfrågan och går på högvarv för närvarande. Samtidigt har läget försämrats något för sällanköpshandeln. Det kommande halvåret förväntas en rejäl uppgång till ett index +42.

Skaraborg

Konjunkturen i Skaraborg fortsätter något trevande och liksom i höstas är läget det svagaste i Västra Götaland med ett konjunkturindex på +13. Det förklaras främst av ett alltjämt oförändrat läge inom den tungt vägande industrin där normalkonjunktur råder. Industriföretagen är dock positiva i sina prognoser för hösten då konjunkturen väntas förbättras kraftigt samtidigt som byggbranschen vädrar högkonjunktur. Inför hösten 2016 förväntas konjunkturindex på +33 i Skaraborg.

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m