Sammanfattning per delregion hösten 2010

Nedan finns de sammanfattningar per delregion i Västra Götaland som gäller för konjunkturbarometern hösten 2010 och våren 2011. 

Uppdaterad: 2010-11-24

Fyrbodal

Konjunkturindex för Fyrbodal har hösten 2010 stigit till +6, från vårens –15 och förra höstens –31. Det är dock det sämsta läget i Västra Götaland. I våras delades den positionen med Skaraborg. För industrin ljusnar det alltmer och konjunkturläget kan nu betraktas som normalt. Framför allt har transportmedelsindustrin fått mer luft under ingarna. Sysselsättningsläget inom industrin förbättras nu kontinuerligt. I byggbranschen har det däremot ännu inte alls lossnat. Det har inte blivit någon riktig fart på byggandet och bedömningarna inför början av nästa år är mycket försiktigt hållna. Detaljhandelsföretagen är optimistiska och räknar med en rejäl försäljningsökning som resulterar i bättre lönsamhet än hittills.

Göteborgsregionen

Konjunkturen i Göteborgsregionen har fortsatt att förbättras kraftigt och på bred front det senaste halvåret. Konjunkturindex, som sammanfattar det ekonomiska läget i regionen och som kan variera mellan –100 och +100, står under hösten i +19 jämfört med +3 i våras och –27 förra hösten. Näringslivet har därmed passerat gränsen för normalkonjunktur, som går vid +15, mot en stark konjunktur. Utfallet nådde inte fullt konjunkturprognosen från i våras och Göteborgsregionen delar nu tätpositionen på länets konjunkturkurva med Sjuhärad. Förbättringen gäller för samtliga huvudbranscher utom detaljhandeln där läget är i stort sett oförändrat. Samtliga branscher befinner sig nu i en normal eller stark konjunktur.

Utsikterna inför våren är mycket gynnsamma. Förväntningarna om en ytterligare förbättrad konjunktur under det närmaste halvåret är nästan lika starka som i våras inför hösten och ett Konjunkturindex på +36 beräknas till våren 2011. Företagen planerar att öka antalet anställda ännu kraftigare till våren.

Sjuhärad

Konjunkturindex för Sjuhärad har sedan i våras förbättrats från –1 till +19, en notering som är i linje med genomsnittet för Västra Götaland. Industrin är på väg uppåt i snabb takt. I första hand är det maskinindustrin, som gått från lågkonjunktur till näst intill högkonjunktur på ett halvår, som ligger bakom den snabba uppgången. Byggsektorn går fortsatt mycket bra, bättre än i någon annan del av Västra Götaland. Även situationen för detaljhandeln blir successivt allt mer gynnsam men når ännu inte upp till övriga länsdelar. Gemensamt för flertalet branscher är att den starka konjunkturen efter hand har medfört att antalet anställda stigit och detta är en bild som ser ut att bestå även under kommande halvår.

Skaraborg

Konjunkturläget i Skaraborg har fortsatt att återhämta sig i snabb takt sedan i våras. Återhämtningen har dessutom gått lite snabbare än i övriga länsdelar och Skaraborg har knappat in på Sjuhärad och Stor-Göteborg. Inom såväl industri som bygg och detaljhandeln har återhämtningen sedan i våras gått snabbare än i övriga länet. Den största upphämtningen har skett inom bygg, som hade en rejäl svacka i våras men som nu åter befinner sig i en normalkonjunktur. Den största effekten för utvecklingen i Skaraborg har dock den tungt vägande industrin haft där konjunkturindex steg med 32 enheter.

rognosen för länsdelens näringsliv visar på höga förväntningar inför våren vilket stämmer väl med framtidsutsikterna för övriga Västra Götaland.

 

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m