Prenumerera på Fakta & Analys

Prenumerera på kortrapportserien Fakta & Analys. Syftet med rapportserien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Västra Götaland. Kortrapporterna är tänkta att komma ut cirka fyra gånger per år.

När du registrerar dig kommer dina personliga uppgifter sparas i en databas hos Västra Götalandsregionen. Personuppgifterna kommer endast att användas för det syfte som anges när du anmäler dig som prenumerant, det vill säga för att skicka dig kortrapport Fakta & Analys.

Som ny prenumerant fyller du i uppgifterna nedan och klickar på skicka. Likaså om du önskar avsluta din prenumeration.

Prenumerationen är kostnadsfri.

Jag vill: *


Fakta & Analys är en kortrapportserie från Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat. Syftet med rapportserien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Västra Götaland. Har du frågor om kortrapporterna och dess innehåll? Kontakta Mats Granér, chef för Enheten Analys och uppföljning,   och telefon 010-441 16 70.

Kontakt

För frågor om kortrapporterna och dess, kontakta: 
Mats Granér
chef för enheten för analys och uppföljning. 
  
Telefon 010-44 11 670.  

 

uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m