Statistik och analys

Hur många bor det i Västra Götaland? Vilka områden har flest sysselsatta? Hur jämställda är vi och hur är det med valdeltagandet? Hur mår vi  och vilken vård får vi? På statsitikdatabasen har vi sammanställt statistik och faktamaterial efter nio ämnesområden som berör Västra Götaland.

vgregion.se/statistik

uiqt|wB&tiz{5m5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5m5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m