Handledning och utbildningar om statistikdatabasen

 

Utbildningar om statistikdatabasen

Ingen utbildning är planerad för tillfället.


För mer information kontakta:
Christina Christiansson
Telefon: 0501-621 57
  

 

Handledning - Så här gör du

Data visas som tabell på skärmen och kan sparas som till exempel textfil, excelfil eller PC-axis-fil. I diagramform redovisas data antingen i Excel eller PC-axis. Ett utvecklingsarbete pågår för att redovisa data på kartor. Kartorna finns med egen underrubrik under respektive ämnesområde.

Då data redovisas i 1-årsklasser kan summering ske enligt på förhand definierade intervall ( till exempel 5-årsklasser) eller efter eget val. Sådana summeringsmöjligheter  finns även för andra variabler, till exempel kan kommuner summeras till delregioner/kommunförbund och lokal arbetsmarknad.

Markera ditt val av ämnesområde och tryck på knappen " Fortsätt". En vägledning om valmöjligheterna får du genom att klicka på markeringstips. För varje datafil redovisas under "information" datakälla ( till exempel SCB,) och under "fotnot" kontaktperson.

PC-AXIS för Windows

Om du inte har installerat PC-axis kan du ladda ner programmet här. Om du inte kan ladda ner den på din dator, ta kontakt med datasupporten.

Ladda ner PC-Axis 2002 för Windows 95, 98, NT, 2000, XP (länk till SCB:s hemsida).

 

 

uiqt|wBkpzq{|qvi5kpzq{|qiv{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5kpzq{|qiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m