Utvärderingsserie

Nedan återfinns de utvärderingar som enheten för samhällsanalys vid Västra Götalandsregionens beställt och genomfört. Ni finner även tidigare regionutvecklingssekretariatets utvärderingar. Nedan återfinns de utvärderingar som genomförts sedan 2014. För att hitta tidigare utvärderingar gå till länken i högermarginalen.  Där finns även en länk till djupare uppföljningar som genomförts.

Utvärderingsserie

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m