Stöd och finansiering för tillväxt och utveckling i Västra Götaland

www.vgregion.se/finansieringsguide

Här har vi samlat länkar och information om de stöd och möjligheter till finansiering som erbjuds av Västra Götalandsregionen och som är relaterade till tillväxt och utveckling.

FinansieringHar du en innovativ idé som kan utvecklas till ett företag eller till en ny eller förbättrad tjänst eller produkt? Det finns många vägar att förverkliga affärsidéer. Västra Götalandsregionen prioriterar framförallt innovativa projekt och satsningar som leder till hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och där det finns möjligheter till internationalisering. Vissa stöd är också riktade till utveckling av gles- och landsbygd. Stöden är en tillfällig insats för att utveckla verksamheten och ges inte till verksamhetens ordinarie drift. En del stöd ges löpande under året, medan andra har så kallade utlysningsperioder under vilka man kan skicka in sin ansökan. Läs mer under respektive område nedan.


Finansiering för företag, aktörer och föreningar

Stöd och finansiering från regionutvecklingsnämnden för projekt, företag och organisationer

Ansöknings- och rapportblanketter för projekt

Vilken sorts projekt och aktiviteter prioriteras av regionutvecklingsnämnden?


Andra typer av stöd från Västra Götalandsregionen

Från Västra Götalandsregionen kan du söka många olika stöd. Bland annat för kulturverksamhet.

Samlingssida över stöd, stipendier och andra bidrag från Västra Götalandsregionen


Andra webbplatser

Verksamt.se: Information och tjänster från myndigheter för dig som driver eller funderar på att starta företag


Andra typer av stöd

Stöd kan man få på många andra sätt än genom ekonomiskt stöd. Att få rådgivning och hitta rätt kontakter kan vara är minst lika viktigt.

Rådgivning i Västra Götaland för företag och entreprenörer

Samverkansplattformar i Västra Götaland

Företagsinkubatorer i Västra Götaland

Aktuella utlysningar

 

 

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m