Genomförande

Västra Götalandsregionen har ett särskilt ansvar att ta fram, genomföra och följa upp Västra Götaland 2020.
Även kommunalförbunden och Business Region Göteborg har ett särskilt ansvar i genomförandet och tar fram delregionala genomförandeplaner där de har möjlighet att rikta resurser mot specifika områden.

Men ett framgångsrikt genomförande kräver att alla aktörer i regionen arbetar mot målen och drar åt samma håll. Det kräver samverkan och koordinering av lokala, regionala, nationella och internationella resurser.

Samverkan

Samverkan sker genom formella och informella nätverk och partnerskap (Västra Götalandsregionen tillsammans med bland annat kommuner, lärosäten, företagsorganisationer och civilsamhälle).

Styrning oh prioritering

Styrning och prioriteringar sker genom beredningen för hållbar utveckling där Västra Götalandsregionens folkvalda politiker, inom det regionala utvecklingsområdet, sitter sida vid sida med kommunala företrädare.

Koordinering

Koordinering av resurser sker genom handlingsprogram och genomförandeplaner. 

Bild Vg2020 Genomförande som powerpointpresentation

Årlig uppföljning

Uppföljning sker årligen då Västra Götalandsregionen sammanställer inom vilka områden inom VG2020 som Västra Götalandsregionen och Kommunalförbunden och BRG satsat sina pengar. Mer om uppföljning och utvärdering hittar du här: (länk till uppföljningssidan).

uiqt|wB&{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m