Teman och prioriteringar

I Västra Götaland ska vi arbeta för fler jobb, minskat utanförskap, minskad segregation, en uthållig och mer hållbar tillväxt och ökad delaktighet och kreativitet. För att vara effektiva i det arbetet och nå målen i VG2020 har ett antal viktiga vägval gjorts. Strategin är därmed indelad i fyra övergripande teman med underliggande utvecklingsområden och prioriterinagar.

Fyra övergripande teman med underliggande prioriteringar

Under strategins fyra huvudteman finner du de utpekade utvecklingsområdena och prioriteringarna:  

TEMA: En ledande kunskapsregion

TEMA: En region för alla

TEMA: En region som tar globalt ansvar

TEMA: En region som syns och engagerar

uiqt|wB&{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m