Uppföljning

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) har det formella ansvaret för genomförande av denna strategi. BHU har därmed också ansvar att se till att genomförandet av strategin följs upp och utvärderas.

En beskrivning av hur genomförandet utvecklas med rekommendationer för det framtida arbetet tas fram varje år.

Uppföljning 2015

Uppföljning 2014

Rekommendationer för 2015 och 2016 hittar du i menyn på den här sidan.

Arbetet med att utvärdera VG2020 i halvtid har precis inletts under 2017. Denna utvärdering hoppas ge oss svar på om vi är på rätt väg att nå våra mål 2020 och om vi eventuellt behöver prioritera annorlunda.

Efter avslut 2020 görs en slututvärdering med inriktning på måluppfyllelse och resultat men arbetet med att ta fram en strategi som sträcker sig längre än 2020 inleds redan under 2018.

Västra Götalandsregionen tar fram en mängd uppföljningar och utvärderingar inom området regional utveckling. Vi vill gärna sprida kunskap om vilka satsningar och metoder som fungerar så tveka inte att gå in här för att hitta en rapport inom ditt specifika område:

Publikationer, rapporter och statistik

uiqt|wB&{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m