Styrkeområden i Västra Götaland

Sidan kommer att arkiveras 2016-11-10 om sidan inte uppdateras.

Ett antal områden och branscher utmärker sig extra mycket i Västra Götaland, till exempel genom att det finns väl etablerade kluster och nätverk inom dem.

Inom dessa områden arbetar näringsliv, offentlig sektor och universitet och annan högskoleverksamhet tillsamans för att ta tillvara kompetens och resurser på bästa sätt för att stärka utveckling och konkurrenskraft.

Västra Götalandsregionen satsar på samarbeten inom områden som biomedicin, energi, miljö och hållbara transporter. Även nya områden i gränssnittet mellan branscher är spännande som till exempel Smarta textilier, hållbar stadsutveckling och initiativet Kultur och hälsa.

Five Clusters

Broschyren Five Clusters om fem starka områden med brett samarbete mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv.

 DNA-spiral

Life Science

Västra Götalandsregionen är ledande i landet när det gäller kliniska prövningar. Under 2009 etablerades till exempel Gothia Forum som är ett supportcentrum för klinisk forskning och kliniska prövningar. 

Läs mer om området biomedicin och hälsa, även kallat Life Science.

Smart textilier av Marie Ledendal, Textilhögskolan i Borås.

Smarta textilier

En helt ny typ av textilier är på väg att revolutionera textilindustrin, vilket innebär stora affärsmöjligheter inom till exempel medicinteknik, inredning, fordon och byggnader. På Textilhögskolan i Borås bedrivs omfattande forskning inom textil teknologi.  

Läs mer om smarta textilier.

Miljö, vindkraftverk

Miljö, energi och hållbara transporter

En stor andel av den nyskapande miljöforskningen bedrivs av universitet och högskolor i Västra Götaland, ofta tillsammans med näringsliv och institut i gränsöverskridande projekt. I Västra Götaland finns också många små- och medelstora miljötekniska företag. 

Läs mer om miljö, energi och hållbara transporter

 Vit modern fyr, sjöfart och marint.

Sjöfart och maritima området

Sjöfart är en del av historien på den svenska västkusten. Näringsliv och högskolor driver en rad samarbetsprojekt som handlar om att utveckla den maritima näringen och bedriva forskning för en miljömässigt hållbar sjöfart .

Läs mer om sjöfart och det maritima området

 

Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling handlar om att arbeta för långsiktigt, välfungerande och attraktiva stadsmiljöer där hög livskvalitet går hand i hand med förbättrad miljö, ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och minimerad klimatpåverkan.

Läs mer om hållbar stadsutveckling

 


uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m