Life science i Västra Götaland

DNA-spiral 

Life science är ett av de så kallade styrkeområdena i Västra Götaland, det vill säga ett område inom vilket det satsas extra mycket resurser och där vi strävar efter att ligga i framkant.

Satsningarna på life science görs ofta i samverkan mellan hälso- sjukvård, industri och näringsliv. Här är några exempel på satsningar och samarbeten inom life science.

Gothia Forum ger stöd till klinisk forskning

Gothia Forum använder ett nätverksbaserat arbetssätt och erbjuder resurser och stöd för klinisk forskning och klinisk prövning för både företag och Västra Götalandsregionens anställda.  Gothia Forum arbetar också för att skapa förutsättningar för samverkan mellan hälso- och sjukvården och industri.

Gothia Forums hemsida

Biomatcell - nya material för implantat och proteser

Biomatcell är ett så kallat VinnExcellence-center som knyter samman internationellt framgångsrik FoU inom biomaterial och cellterapi. Centrumet tar fram nya material för implantat och proteser som är individanpassade för patienterna och som gör att läkningen går snabbare. Bland annat bland annat används stamcellsteknik. Centrumet utvecklar också nya metoder att utvärdera och analysera material före och efter insättningen. Satsningen sker i samverkan mellan Göteborgs universitet, Chalmers, forskningsinstitut och företag inom life-scienceområdet. Västra Götalandsregionen är medfinansiär.

Biomatcells hemsida (engelska)

BioVentureHub i Mölndal

BioVentureHub ligger på Astra Zenecas anläggning si Mälndal. Den fungerar som plantskola för forskningsföretag inom läkemedel och medicinteknik. Astra Zeneca öppnar upp sina laboratorier och andra forskningsresurser för mindre företag, utan att erhålla rättigheter till forskningsresultaten. Övriga parter är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, statliga innovationsmyndigheten Vinnova och medicinteknikbolaget Getinges huvudägare Carl Bennet.

Närheten till den akademiska forskningen och Sahlgrenska universitetssjukhuset är stora fördelar i samarbetet. I Västra Götalandsregionens uppdrag ligger ansvar för både regional utveckling och hälso- och sjukvård. Det skapar möjligheter att genomföra patienttester på ett effektivt sätt, och innebär att hälso- och sjukvården får möjlighet att medverka till och utveckla framtidens behandlingar som på sikt kan komma patienterna till godo.

BioVentureHubs hemsida

Kommersialisering av forskning inom vaccin och slemhinneforskning

MIVAC:s kommersialiseringplattform är en satsning som Västra Götalandsregionen finansierar. Det är en satsning arbetar med att ta fram metoder för att ta tillvara och kommersialisera idéer från forskare som hör till ett Center of excellence inom vaccin och slemhinneforskning.

MIVAC:s hemsida (engelska)

Sjukvårdsanknuten forskning och utveckling 

Inom primärvården sker forskning och utveckling av behandlingsmetoder och arbetssätt. Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet är knutpunkten för utbildning, forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården. Universitetet står för grundforskningen och Västra Götalandsregionen står främst för den patientnära kliniska forskningen och medverkan i läkarutbildningen. Utbildning, forskning och utveckling sker också i samarbete med högskolorna i Borås, Trollhättan och Skövde.

Västra Götalandsregionens olika sjukvårdsenheter handleder och utbildar exempelvis läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och logopeder.

Inom västra Götalandsregionen är det enheten för långsiktig planering och FoU som svarar för regionövergripande administrativ ledning och styrning av sjukvårdsanknuten FoU i Västra Götalandsregionen.

Läs mer: Forskning och utveckling inom vården

Stöd för innovationer inom hälso- och sjukvården

Vi driver också ett projekt med att stödja innovationer inom hälso- och sjukvården. Genom projektet kan den som är anställd inom hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen få hjälp att bedöma affärsidéer. Ett så kallat innovationsråd bedömer de idéer som kommer in och ser vilka som har möjlighet till stöd för utveckling.

Innovationsslussens hemsida

Handlingsprogram för life science 2013-2015

Under perioden 2013-2015 görs en extra satsning på life science-projekt, detta genom så kallade handlingsprogram.

Handlingsprogrammet för life science syftar till att stärka utvecklingen och den regionala tillväxten inom området. Fokus ligger på insatser med samverkan mellan akademi, företag och hälso- och sjukvården. Det är möjligt att söka finansiering för projekt som syftar till uppfylla de mål som är uppsatta inom handlingsprogrammet.

Läs mer och ansök finansiering till projekt inom life science

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m