Hållbar stadsutveckling

www.vgregion.se/hallbarstadsutveckling

 

Hållbar stadsutveckling handlar om att arbeta för långsiktigt, välfungerande och attraktiva stadsmiljöer där hög livskvalitet går hand i hand med förbättrad miljö, ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och minimerad klimatpåverkan.

Mistra Urban Futures är ett centrum för hållbar stadsutveckling som startades 2010. Arbetet fokuseras kring projektutveckling och forskning inom tre områden: Rättvisa, gröna och täta städer. Vid Mistra Urban Futures möts kunskap och erfarenheter som är avgörande för att förstå, förbättra och förmedla stadsutvecklingsprocesser. Centrumet ska erbjuda en arena för utveckling och överföring av kunskap, där samverkan med näringsliv, intresseorganisationer och allmänhet ska utvecklas. Tanken är att Mistra Urban Future i framtiden ska bli en källa till ny och banbrytande kunskap för akademiska och praktiska tillämpningar.

Mistra Urban Futures har internationella samarbetspartners på sina fem lokala plattformar: Manchester i England, Shanghai i Kina, Kapstaden i Sydafrika, Kisumu i Kenya och Göteborg.

Läs mer på Mistra Urban Futures hemsida

Västra Götalandsregionen är en av konsortiemedlemmarna i Mistra Urban Futures och arbetet sker i samverkan med flera av Västra Götalandsregionens verksamheter; Miljösekretariatet, Kultursekretariatet, Kollektivtrafiksekretariatet, Kommittén för rättighetsfrågor, Enheten för folkhälsofrågor och Regionutvecklingssekretariatet.

Konsortiemedlemmar
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, IVL Svenska miljöinstitutet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen.

Associerade parter
SP, White, Trafikverket och Boverket.

Finansiärer
Sida, Mistra och konsortiemedlemmarna. 

Kontaktperson

Gerda Roupe
Regionutvecklare
 
Mobil: 076-2343299

uiqt|wBomzli5zw}xmH%vozmoqwv5{momzli5zw}xmH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m